Dane kontaktowe

Nasz adres :

Dom Pomocy Społecznej "MORS"

82-103 STEGNA ul. Morska 11

tel. (55) 247-83-84   fax. (55) 247-82-05

dpsmors@dpsmors.pl

 

 

Dyrektor  :  Maria Pawłowska

  • tel. (55)247-82-79 / kom. 695-27-83-84
  • email : dyrektor@dpsmors.pl


Z-ca Dyrektora : Jarosław Stando

  • tel. (55)247-72-06 / kom. 695-01-83-84
  • email : rehabilitacja@dpsmors.pl


DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY (DFK)

Główna księgowa : Monika Kowalska

- tel.(55)247-83-84  wew.27 / kom. 695-00-83-84

email : dpsstegna@wp.pl

Sekretariat-Kadry

- tel./fax. (55) 247-72-05 wew. 75

email : kadry@dpsmors.pl

 

DZIAŁ OPIEKUŃCZO-MEDYCZNY (DOM)

Kierownik Działu : Aleksandra Chojnacka-Huzar

- tel. (55) 247-83-84  wew.  14   / 695-08-83-84

email :medyczny@dpsmors.pl

Pielęgniarka dyżurna : tel.(55)247-83-84 wew. 53        kom. 693-77-83-84

Pracownicy socjalni : tel.(55)247-83-84 wew. 76 /

kom. 693-66-83-84 / email :socjalna@dpsmors.pl

 

 

DZIAŁ REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNY (DRT)

Z-ca Dyrektora : Jarosław Stando

tel. (55) 247-83-84  wew.  26 / (55) 247-72-06

kom. 695-01-83-84  / email : rehabilitacja@dpsmors.pl

Instruktor KO : email : ko@dpsmors.pl

Terapia zajęciowa: tel.(55)247-83-84 wew. 52

email :terapia@dpsmors.pl

Rezerwacje pobytów :  tel. kom. 885 329 223

 

DZIAŁ GOSPODARCZY i  OBSŁUGI (DGO)

Z-ca Dyrektora : Jarosław Stando

tel.(55)247-83-84  wew.27   / kom.  695-01-83-84

email : :dpsmors@dpsmors.pl

Zamówienia publiczne :

Inspektor ds. zamówień publicznych : Izabela Kucwaj  tel. 695 29 83 84

tel.(55)247-83-84 wew. 29 / email : przetarg@dpsmors.pl  lub dgo@dpsmors.pl

Dojazd

Dom Pomocy Społecznej MORS - 82-103 Stegna, ul. Morska 11, tel. +48 (55) 247-83-84
Pogoda z worldweatheronline.com