Dane kontaktowe

Nasz adres :

Dom Pomocy Społecznej "MORS"

82-103 STEGNA ul. Morska 11

tel. (55) 247-83-84   fax. (55) 247-82-05

dpsmors@dpsmors-stegna.pl

 

 

Dyrektor  :  Renata Grobelna

  • tel. (55)247-82-79 / kom. 885 329 223
  • email : renata.grobelna@dpsmors-stegna.pl


Z-ca Dyrektora : Jarosław Stando

  • tel. (55)247-72-06 / 695 01 83 84
  • email : jaroslaw.stando@dpsmors-stegna.pl


DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY (DFK)

Główna księgowa : Monika Kowalska

- tel.(55)247-83-84  wew.27 / kom. 695-00-83-84

email : monika.kowalska@dpsmors-stegna.pl

Sekretariat-Kadry

- tel./fax. (55) 247-82-05 wew. 75

email : agnieszka.melnicka@dpsmors-stegna.pl

 

DZIAŁ OPIEKUŃCZO-MEDYCZNY (DOM)

Kierownik Działu : Aleksandra Chojnacka-Huzar

- tel. (55) 247-83-84  wew.  14   / 695-08-83-84

email :aleksandra.chojnacka-huzar@dpsmors-stegna.pl

Pielęgniarka dyżurna : tel.(55)247-83-84 wew. 53        kom. 693-77-83-84

Pracownicy socjalni : tel.(55)247-83-84 wew. 76 /

kom. 693-66-83-84 / email :aleksandra.chojnacka-huzar@dpsmors-stegna.pl

 

DZIAŁ REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNY (DRT)

z-ca Dyrektora : Jarosław Stando

tel. (55) 247-83-84  wew.  26 / (55) 247-72-06

kom. 695-01-83-84  / email : rehabilitacja@dpsmors-stegna.pl

Instruktor KO : email :

Terapia zajęciowa: tel.(55)247-83-84 wew. 52

email :

Rezerwacje pobytów :

 

DZIAŁ GOSPODARCZY i  OBSŁUGI (DGO)

z-ca Dyrektora : Jarosław Stando

tel.(55)247-83-84  wew.27   / kom.  695-01-83-84

email : jaroslaw.stando@dpsmors-stegna.pl

Zamówienia publiczne :

Inspektor ds. zamówień publicznych : Izabela Kucwaj  tel. 695 29 83 84

tel.(55)247-83-84 wew. 29 / email : izabella.kucwaj@dpsmors-stegna.pl

 

Inspektor Ochrony Danych:

iod@dpsmors-stegna.pl

Dojazd

Dom Pomocy Społecznej MORS - 82-103 Stegna, ul. Morska 11, tel. +48 (55) 247-83-84
Pogoda z worldweatheronline.com