Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w DPS "MORS" w Stegnie w 2020 r.

Dojazd

Dom Pomocy Społecznej MORS - 82-103 Stegna, ul. Morska 11, tel. +48 (55) 247-83-84
Pogoda z worldweatheronline.com