Remont holu głównego wraz z recepcją oraz pomieszczeniami przyległymi w budynku Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie.

Aneks do umowy.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wezwanie do złożenia aktualnej informacji

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA O ZMIANACH SIWZ

DOKUMENTACJA

PROJEKT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dojazd

Dom Pomocy Społecznej MORS - 82-103 Stegna, ul. Morska 11, tel. +48 (55) 247-83-84
Pogoda z worldweatheronline.com