mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
in /home/mierzeja/domains/dpsmors.pl/public_html/ip_cms/includes/db.php on line 25

mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
in /home/mierzeja/domains/dpsmors.pl/public_html/ip_themes/ip_default/main.php on line 3

Świadczenie usługi gastronomicznej

ŚWIADCZENIE USŁUGI GASTRONOMICZNEJ

Dom Pomocy Społecznej MORS w Stegnie ogłasza zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pod nazwą : Świadczenie dla Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie ul. Morska 11 , usługi gastronomicznej w oparciu o dzierżawioną od zamawiającego kuchnię i zaplecze kuchenne.

Odpowiedzi na pytania

Informacja o treści złożonych ofert

Dojazd

Dom Pomocy Społecznej MORS - 82-103 Stegna, ul. Morska 11, tel. +48 (55) 247-83-84
Pogoda z worldweatheronline.com