ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź na pytania dotyczące zapytania ofertowego Nr 1/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 NA ZAKUP I DOSTAWĘ PIELUCHOMAJTEK ORAZ WKŁADÓW ANATOMICZNYCH DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MORS W STEGNIE

Dojazd

Dom Pomocy Społecznej MORS - 82-103 Stegna, ul. Morska 11, tel. +48 (55) 247-83-84
Pogoda z worldweatheronline.com