ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018

Dotyczy zamówienia na usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie.

Odpowiedź na pytania

Zapytanie ofertowe nr 4/2018

Dotyczy zamówienia na usługi wywozu nieczystości stałych z posesji Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie.

Zapytanie ofertowe nr 10/2018

Dotyczy obsługi prowadzenia konserwacji urządzeń dźwigowych zainstalowanych w DPS MORS w Stegnie.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dojazd

Dom Pomocy Społecznej MORS - 82-103 Stegna, ul. Morska 11, tel. +48 (55) 247-83-84
Pogoda z worldweatheronline.com